ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ειδικής άδειας ΤΑΞΙ είναι τα παρακάτω. 

1. Φωτοτυπία ταυτότητα ή άδειας παραμονής

2. Φωτοτυπία διπλώματος

3. 6 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

4. Αριθμό ΑΦΜ

5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ31 (δίνεται στη σχολή)

6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)

7. Βιβλιάριο υγείας

 

Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδειας οδήγησης.

Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21’ έτος της ηλικίας σας.

Πρέπει να είστε κάτοχος Διπλώματος Β’ κατηγορίας (ερασιτεχνικό).

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών σας, είναι απαραίτητη η χορήγηση του ποινικού μητρώου σας.