ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Το ερασιτεχνικό δίπλωμα λήγει στο 65ο έτος της ηλικίας σας και ανανεώνεται για 3 χρόνια.

Όσοι έχουν πάρει δίπλωμα οδήγησης από 19/01/2013 πρέπει να ανανεώνουν το δίπλωμά τους ανά 15 έτη.

 

1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής

3. Πρωτότυπο δίπλωμα

4. Αριθμός ΑΦΜ

5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ29 (δίνεται στη σχολή)

6. Βιβλιάριο υγείας