ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

1. Άδεια κυκλοφορίας

2. Χαρτί ΚΤΕΟ

3. Ταυτότητα και ΑΦΜ αγοραστή και πωλητή

4. Δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις (δίνονται στη σχολή)

ΚΤΕΟ

1. Άδεια κυκλοφορίας

2. Χαρτί ΚΤΕΟ

3. Κάρτα καυσαερίων

 

Εμπρόθεσμο θεωρείται όταν έχει περάσει η ημερομηνία έως και μία εβδομάδα.

Εκπρόθεσμο θεωρείται όταν έχει περάσει η ημερομηνία πάνω από μία εβδομάδα.