ΚΤΕΟ

1. Άδεια κυκλοφορίας

2. Χαρτί ΚΤΕΟ

3. Κάρτα καυσαερίων

 

Εμπρόθεσμο θεωρείται όταν έχει περάσει η ημερομηνία έως και μία εβδομάδα.

Εκπρόθεσμο θεωρείται όταν έχει περάσει η ημερομηνία πάνω από μία εβδομάδα.