ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

1. Άδεια κυκλοφορίας

2. Χαρτί ΚΤΕΟ

3. Ταυτότητα και ΑΦΜ αγοραστή και πωλητή

4. Δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις (δίνονται στη σχολή)