Δίπλωμα Μηχανής

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διπλώματος αυτοκινήτου είναι τα παρακάτω. 

 

Αν δεν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής.

2. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

3. Αριθμός ΑΦΜ.

4. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ60 (δίνεται στη σχολή).

5. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).

6. Βιβλιάριο υγείας.

 

Τα μαθήματα είναι 31 θεωρητικά και 14 πρακτικά.

Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

 

Αν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής.

2. Φωτοτυπία διπλώματος.

3. Αριθμός ΑΦΜ.

4. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ60 (δίνεται στη σχολή).

6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).

 

Τα μαθήματα είναι 11 θεωρητικά και 14 πρακτικά.

Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

 

Αν υπάρχει δίπλωμα μηχανής και θέλουμε μεγαλύτερη.

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής.

2. Φωτοτυπία διπλώματος.

3. Αριθμός ΑΦΜ.

4. Δύο (2 )έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ60 (δίνεται στη σχολή).

6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).

 

Τα μαθήματα είναι 2 θεωρητικά και 7 πρακτικά.

Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.