Δίπλωμα Λεωφορείου

Για την έκδοση άδειας διπλώματος λεωφορείου πρέπει να έχετε τουλάχιστον δίπλωμα αυτοκινήτου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω.

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής

2. Φωτοτυπία διπλώματος

3. Αριθμό ΑΦΜ

4. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ61 (δίνεται στη σχολή)

6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)

7. Βιβλιάριο υγείας

 

Τα μαθήματα είναι 15 θεωρητικά και 15 πρακτικά.

Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.