Δίπλωμα Νταλίκας

Για την έκδοση άδειας διπλώματος νταλίκας πρέπει να έχετε τουλάχιστον δίπλωμα φορτηγού. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω.

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής

2. Φωτοτυπία διπλώματος

3. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

4. Αριθμός ΑΦΜ

5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ62 (δίνεται στη σχολή)

6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)

 

Τα μαθήματα είναι 8 πρακτικά. 

Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.